Ποια έργα θα γίνουν στο Πεδίον του Άρεως – Τι προβλέπει η Διαχειριστική Μελέτη

του Δημήτρη Καλαντζή.

Μία σειρά έργων μικρής κλίμακας με χαρακτήρα αποκατάστασης υποδομών και λειτουργιών που σήμερα είναι κατεστραμμένες ή προβληματικές, προβλέπει η Διαχειριστική Μελέτη Προστασίας και Ανάδειξης του Πεδίου του Άρεως που εκπόνησε η Περιφέρεια Αττικής. Δυστυχώς η μελέτη δεν ανταποκρίνεται σε όλα τα σημεία της στην πραγματικότητα της κατάστασης του Πεδίου του Άρεως, με αποτέλεσμα κάποια από τα έργα που προτείνονται να μην ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες του Πάρκου. Αναλυτικά και κατά τομέα παρουσιάζουμε τη Διαχειριστική Μελέτη και (όπου χρειάζεται) την πραγματική κατάσταση στο Πεδίον του Άρεως ή κάποιο σχόλιό μας:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Έργα Άρδευσης

Η Διαχειριστική Μελέτη διαπιστώνει ότι «το δίκτυο ποτίσματος καλύπτει πλήρως τις ανάγκες άρδευσης της υφιστάμενης βλάστησης. Το νερό άρδευσης που χρησιμοποιείται είναι από γεωτρήσεις και δεξαμενή που χωροθετούνται εντός του πάρκου. Το δίκτυο ποτίσματος στο σύνολο του κρίνεται επαρκές και δεν χρειάζεται επέκταση του, πάρα μόνο συντήρηση και επισκευή όπου και όταν απαιτηθεί. Το μόνο πρόβλημα που εντοπίστηκε στο δίκτυο άρδευσης είναι στις δεντροστοιχίες του, όπου το νερό ποτίσματος διαβρέχει τα παγκάκια με αποτέλεσμα να μην μπορεί ο επισκέπτης να τα χρησιμοποιήσει. Επίσης λόγω του ότι τα παγκάκια είναι κατασκευασμένα από ξύλο, η συνεχής διαβροχή τους έχει σαν αποτέλεσμα την αλλοίωση τους και κατ΄ επέκταση την μερική καταστροφή τους. Επίσης, τα λάστιχα του δικτύου άρδευσης μπλέκονται στα παγκάκια με αποτέλεσμα να πατιούνται από τους επισκέπτες του πάρκου, να καταστρέφονται και ως εκ τούτου να απαιτείται η συνεχής αντικατάστασή τους. Προτείνεται λοιπόν το δίκτυο άρδευσης το οποίο απαντάται στις δενδροστοιχίες του πάρκου να υπογειοποιηθεί, έτσι ώστε να αποφευχθούν αυτά που περιγράφηκαν παραπάνω».

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το δίκτυο ποτίσματος του Πεδίου του Άρεως αποτελείται σήμερα από εκατοντάδες μέτρα ποτιστικού καλωδίου που είναι φθαρμένο, κατεστραμμένο ή κακά τοποθετημένο και δεν πρόκειται να λειτουργήσει ποτέ κανονικά εάν δεν υπογειοποιηθεί πλήρως, καθώς το Πάρκο δέχεται πολλούς επισκέπτες (καλό είναι αυτό), που δεν είναι απαραίτητα προσεκτικοί με τις καλωδιώσεις. Απαιτείται υπογειοποίηση ολόκληρου του δικτύου άρδευσης, ώστε να εξασφαλιστεί το πότισμα όλης της έκτασης και μάλιστα χωρίς διαρροές. Σήμερα δεν… πιτσιλιούνται απλώς μερικά παγκάκια, αλλά σε πολλές περιπτώσεις ποτίζονται οι… χωμάτινες διαδρομές και ξεραίνονται οι θάμνοι. Επίσης είναι τεράστια ΑΝΑΛΗΘΕΙΑ ότι το Πάρκο ποτίζεται με νερό των γεωτρήσεών του.  Μόνο μία από τις 6 γεωτρήσεις λειτουργούν σήμερα (στις άλλες είναι χαλασμένος ο μηχανισμός) με αποτέλεσμα το Πάρκο να αρδεύεται, τουλάχιστον κατά 75% από πόσιμο νερό της ΕΥΔΑΠ!

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Παιδικές Χαρές

«Οι δύο παιδικές χαρές είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Για το λόγω αυτό προτείνεται η συντήρηση και η επισκευή τους, εντός της τρέχουσας 5ετίας και σε χρόνο που θα καθοριστεί ανάλογα με τις ανάγκες. Επίσης νοτιοδυτικά, και πολύ κοντά στην κεντρική είσοδο υπήρχε ακόμη μία παιδική χαρά, όπου σήμερα υπάρχουν μόνο κάποια κατεστραμμένα δάπεδα ασφαλείας οργάνων παιχνιδιού. Στο χώρο αυτό, συνολικού εμβαδού δύο στρεμμάτων περίπου, προτείνεται η επανεγκατάσταση παιδικής χαράς με όργανα παιχνιδιού, εγκατεστημένα σε δάπεδα ασφαλείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές».

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οι δύο παιδικές χαρές του Πεδίου του Άρεως είναι σήμερα «ξεδοντιασμένες» από παιχνίδια, αφού αντί για επισκευές, η Περιφέρεια έχει επιλέξει την απόσυρσής τους, όταν είναι δύσκολο να επιδιορθωθούν. Η ιστορική «Μεγάλη Παιδική Χαρά του Πεδίου του Άρεως» (αργότερα ονομάστηκε «Παιδική χαρά εφήβων), στην οποία οι παλιοί κάτοικοι μεγαλώσαμε, έχει εξαγγελθεί δεκάδες φορές από τη σημερινή διοίκηση ότι θα αποκατασταθεί – και μάλιστα με πρόβλεψη για να εξυπηρετεί και άτομα με Ειδικές Ανάγκες – χωρίς ακόμα να έχουν γίνει ούτε τα σχέδια.  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:  Δημιουργία χώρων Άθλησης

«Νότια και κοντά στην είσοδο από την οδό Μπούσγου προτείνεται η εγκατάσταση οργάνων γυμναστικής, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ένα χώρο άθλησης και γυμναστικής για όλες τις ηλικίες των επισκεπτών σε ένα υπάρχον διάκενο του πάρκου. Επιπλέον προτείνονται άλλοι δύο χώροι άθλησης, εντός διακένων, για να καλυφθούν οι ανάγκες του συνόλου των επισκεπτών του πάρκου που εισέρχονται σε αυτό από άλλες εισόδους. Πιο συγκεκριμένα ο δεύτερος χώρος προτείνεται στο δυτικά όριο του πάρκου, με είσοδο από την οδό Μαυρομματαίων και ο τρίτος χώρος στο ανατολικό όριο του πάρκου, με είσοδο από την πλατεία Πρωτομαγιάς».

ΣΧΟΛΙΟ

Αμήν και πότε! Μέχρι και σε απομακρυσμένους δήμους της περιφέρειας υπάρχουν υπαίθρια όργανα γυμναστικής για όλους – μόνο στον μεγαλύτερο χώρο πρασίνου της Αθήνας δεν έχουμε. Τι ωραία που θα ήταν να ξεκινήσει η τοποθέτηση των οργάνων στην πρώην «πιάτσα ναρκωτικών» της Μαυρομματαίων… Εκεί που φώλιαζε ο θάνατος, τώρα να φιλοξενείται η υγεία και η ζωή…

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:  Φυτώριο

«Ο χώρος του φυτωρίου χωροθετείται νότια του πάρκου με εύκολη πρόσβαση από την είσοδο στην οδό Μπούσγου. Ο χώρος του φυτωρίου είναι περιφραγμένος και δεν λειτουργεί σήμερα. Παρ΄ όλα αυτά η Υπηρεσία Πρασίνου έχει αποφασίσει την επαναλειτουργία του. Προτείνονται λοιπόν εργασίες συντήρησης και επισκευής των υφιστάμενων υποδομών εντός φυτώριου έτσι ώστε να καταστεί ξανά λειτουργικό».

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:  Περιβάλλον χώρος φυτωρίου

«Ο περιβάλλον χώρος του φυτωρίου ενδείκνυται για τη διενέργεια ενός μικρού περιπάτου, παράλληλα όμως μπορεί να αποτελέσει και σημείο ξεκούρασης και ενημέρωσης με δυνατότητα προβολής των υφιστάμενων φυόμενων φυτικών ειδών. Συγκεκριμένα προτείνεται η σήμανση των δένδρων ανά φυόμενο φυτό με μικρές πινακίδες ενημέρωσης (επί ότι εδάφους) με πληροφορίες για το είδος (με λατινική και ελληνική ονομασία), την προέλευση ή ακόμα και τις απαιτήσεις. Σημειώνεται ότι αντίστοιχες πινακίδες μπορούν να τοποθετηθούν και σε επιλεγμένα είδη δένδρων ή θάμνων σε διάφορες θέσεις του πάρκου. Ο εν λόγω χώρος σε καμία περίπτωση δεν θα υποκαθιστά το βοτανικό κήπο αλλά θα αποτελεί ένα χώρο ενημέρωσης αναφορικά με το φυτώριο, προβάλλοντας ουσιαστικά τη σημασία του φυτωρίου και το χώρο δημιουργίας των παραγόμενων φυτών, με ταυτόχρονη προβολή της ανάπτυξης συγκεκριμένων ειδών μετά τη μεταφύτευση και την πλήρη ανάπτυξη αυτών (πριν – μετά). Ο εν λόγω περιφραγμένος χώρος θα αποτελεί ένα ‘’μικρό πάρκο’’ μέσα στο πάρκο με παροχή βασικών λειτουργιών και υποδομών ανάδειξης, προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας φυτικών και ζώντων οργανισμών.  Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών – πέραν της εγκατάστασης των παραπάνω μικρών ενημερωτικών πινακίδων – προτείνεται η διενέργεια καθαρισμών εντός αυτού του χώρου για την ανάδειξη του, η τοποθέτηση πινακίδων που θα επισημαίνουν την ανάγκη διατήρησης της καθαριότητας (για αποφυγή απόρριψης σκουπιδιών και την παρότρυνση συλλογής αυτών), η τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων, η εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού, η τοποθέτηση καθισμάτων, όπως και η βελτίωση του οδοστρώματος των υφιστάμενων μονοπατιών (αναφορικά με τη βατότητά τους). Επιπρόσθετα προτείνεται η δημιουργία 2 σημείων τοποθέτησης ποτίστρων για την υπάρχουσα πανίδα και ορνιθοπανίδα του πάρκου, οι οποίες ταυτόχρονα θα λειτουργήσουν και ως πόλος έλξης για επιπλέον είδη, αυξάνοντας τη βιοποικιλότητα του χώρου. Με σκοπό την ειδική μεμονωμένη ανάδειξη κάθε φυόμενου είδους και μετά τους αναγκαίους καθαρισμούς και τις φρυγανεύσεις, προτείνεται, η εν μέρει (γύρω από κάθε προβαλλόμενο δένδρο) διάστρωση με χαλίκι μικρής διατομής, για την αποφυγή ανάπτυξης αυτοφυούς επιπρόσθετης βλάστησης η οποία θα δρα – ό πως δρα και σήμερα- ανασταλτικά στην ανάδειξη το χώρου. Τέλος προτείνεται να τοποθετηθούν σποραδικά ξύλινες κατασκευές μικρού ύψους (όχι μεγαλύτερου του 1μ) και μικρού πλάτους, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως σημεία προσωρινής στάσης και προσέλκυσης από την ορνιθοπανίδα προσφέροντας τη δυνατότητα πιο άμεσης παρατήρησης στους επισκέπτες, δημιουργώντας συνδυαστικά έναν ιδανικό χώρο παρατήρησης φυτικών και ζώντων οργανισμών»

ΣΧΟΛΙΟ

Επιτέλους! Να γίνει το Πάρκο σημείο επαφής των παιδιών με τη φύση, γνωριμίας με την χλωρίδα και ανάπτυξης οικολογικής συνείδησης. Είναι να εξοργίζεσαι που αυτό το έργο δεν λειτουργεί ήδη από χρόνια!

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:  Υφιστάμενος Βοτανικός Κήπος

«Δυτικά του προτεινόμενου χώρου άθλησης και εφαπτόμενα υπάρχει παρτέρι βλάστησης που οριοθετείται από χωμάτινα μονοπάτια, σε μέρος του οποίου η Υπηρεσία πρασίνου έχει δημιουργήσει ένα μικρό βοτανικό κήπο για τα σχολεία τα οποία επισκέπτονται στο πάρκο. Προτείνεται η επέκταση του σε ολόκληρο το παρτέρι, ενώ θα τοποθετηθούν μικρές πινακίδες ενημέρωσης (επί του εδάφους) με τη λατινική και ελληνική ονομασία, την προέλευση ή ακόμα και τις απαιτήσεις κάθε φυόμενου είδους».

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:  Δημιουργία Βοτανικού κήπου

«Το πεδίο του Άρεως αποτελεί ένα πάρκο το οποίο επισκέπτονται πολλά σχολεία, διενεργώντας τις εκπαιδευτικές εκδρομές τους εντός του πάρκου. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο η δημιουργία ενός βοτανικού κήπου καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο τον περιβαλλοντικό και εκπαιδευτικό στόχο που θα πρέπει να έχει ένα αστικό πάρκο. Ο χώρος αυτός προτείνεται να δημιουργηθεί εντός του περιφραγμένου χώρου όπου χωροθετούνται τα γραφεία της Υπηρεσίας Πρασίνου συνολικής επιφάνειας ενός στρέμματος περίπου».

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:  Κατασκευή Χώρου αναψυχής

«Στα δυτικά του πάρκου υπάρχει ένα χώρος, ο λεγόμενος «χώρος με τις Αριές». Ο χώρος αυτός αποτελεί μια κυκλική επιφάνεια όπου περιμετρικά αυτής φύονται μεγάλες Αριές, δημιουργώντας ένα χώρο σκίασης, προσελκύοντας μεγάλο μέρος των επισκεπτών για ανάπαυση και ξεκούραση. Προτείνεται στον χώρο αυτόν η τοποθέτηση 4 έως 8 τραπεζοπάγκων δημιουργώντας έτσι χώρο ανάπαυσης και αναψυχής των επισκεπτών. Ο ακριβής αριθμός και η χωροθέτηση αυτών θα ορισθεί από την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής».

ΣΧΟΛΙΟ

Αυτονόητα πράγματα για ένα Πάρκο. Έπρεπε να λειτουργούν από χρόνια δημόσιοι  τραπεζόπαγκοι (ξύλινοι, έτσι;) όπου θα μπορεί ο καθένας να κολατσίσει με την παρέα του…

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:  Κατασκευή ξύλινου εκδοτηρίου εισιτηρίων του θεάτρου

«Βόρεια του πάρκου, κοντά στο θέατρο και ανάμεσα στις δύο εισόδους που βρίσκονται στην Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, προτείνεται η τοποθέτηση ξύλινης κατασκευής διαστάσεων 6Χ1,5μ το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως εκδοτήριο εισιτηρίων του θεάτρου».

ΣΧΟΛΙΟ

Ποία η ανάγκη κατασκευής του;

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:  Συντήρηση υφιστάμενων διαδρόμων ή μονοπατιών

«Το πάρκο διαθέτει ένα πολυσχιδές δίκτυο πλακόστρωτων διαδρόμων και μονοπατιών, επομένως δεν προτείνεται καμία επέκταση αυτού. Προτείνονται εργασίες συντήρησης και βελτίωσης αυτών ώστε να διατηρηθεί η χρηστικότητά τους και η καλή τους ποιοτική κατάσταση. Ενδεικτικά οι εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής των διαδρόμων και μονοπατιών αφορούν:

• Αντικατάσταση κατεστραμμένων πλακών

• Επισκευή κρασπέδων σε σημεία που έχουν καταστραφεί

Ο μόνος διάδρομος που προτείνεται να δημιουργηθεί είναι αυτός που θα ενώνει την προτεινόμενη είσοδο στο όριο του πάρκου και θα οδηγεί στην κεντρική είσοδο του θεάτρου. Ο διάδρομος που θα κατασκευασθεί θα είναι περίπου για 20-25μ μήκος με πλάτος που θα κυμαίνεται από 5 – 8μ. Τέλος, στο πλακόστρωτο διάδρομο όπου είναι παρατεταγμένα τα αγάλματα με προτομές ηρώων της επανάστασης του 1821, προτείνεται η τοποθέτηση νέων αγαλμάτων ή έργων τέχνης τα οποία μπορούν να εγκατασταθούν μετά από τις προβλεπόμενες εισηγήσεις και εγκρίσεις της αρχαιολογίας ή του υπουργείου πολιτισμού».

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η σημερινή κατάσταση των πλακόστρωτων διαδρομών είναι σε πολλά σημεία άθλια. Σπασμένα μάρμαρα, τρύπες και «παγίδες» για διαβάτες και ανθρώπους που αθλούνται. Πραγματικά δεν χρειάζεται νέες διαδρομές το Πάρκο, αλλά χρειάζεται άμεσα την επισκευή των υφιστάμενων που σήμερα δεν είναι ούτε «χρηστικές», ούτε σε «ποιοτική κατάσταση». Σχετικά με τον νέο προτεινόμενο «διάδρομο», δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα ποια θα είναι η «νέα είσοδος του θεάτρου» και γιατί χρειάζεται «νέο διάδρομο». Όσο για την τοποθέτηση νέων έργων τέχνης ανάμεσα στις προτομές των Ηρώων του ’21, προφανώς… πρόκειται για ανέκδοτο, έτσι;  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:  Εγκατάσταση καθιστικών

«Προτείνεται η περιοδική συντήρηση και επισκευή όλων των υφιστάμενων καθισμάτων (παγκάκια) και παράλληλα η αντικατάσταση των κατεστραμμένων. Επιπλέον εντός του πάρκου παρατηρήθηκε ότι κάποιες θέσεις στις οποίες είναι εγκατεστημένα καθιστικά κρίνονται εντελώς ακατάλληλες. Πιο συγκεκριμένα εντοπίστηκαν καθιστικά, σε θέσεις ανατολικά του πάρκου, εντός φυτεμένων περιοχών οι οποίες όταν ποτίζονται δεν επιτρέπουν στον επισκέπτη να τα χρησιμοποιεί. Επιπλέον η διαβροχή των ξύλινων παγκακίων επιφέρει φθορά και καταστροφή αυτών. Προτείνεται λοιπόν η μεταφορά αυτών σε άλλες θέσεις εντός του πάρκου».

ΣΧΟΛΙΟ

Ζήτω ο ορθολογισμός! Χρειάστηκε να περάσει σχεδόν μία δεκαετία, αλλά τελικά συμφωνούμε όλοι ότι τα παγκάκια είναι για να κάθεται ο κόσμος και δεν τοποθετούνται σε σημεία ως… εικαστική παρέμβαση.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:  Κτηριακές εγκαταστάσεις – Άλλες εγκαταστάσεις

«Το πάρκο διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις, κάποιες από τις οποίες στην παρούσα χρονική στιγμή δεν είναι σε λειτουργία. Συνεπώς δεν κρίνεται σκόπιμο να προταθεί η κατασκευή κάποιου επιπλέον κτιρίου ή κτιριακού συγκροτήματος εντός του πάρκου. Αντιθέτως προκρίνεται η αναβάθμιση και η συντήρηση των ήδη υφιστάμενων. Κυρίως προτείνεται η συντήρηση, η αναβάθμιση και πιθανόν η επανεγκατάσταση των κτηρίων διοίκησης τα οποία χωροθετούνται βόρεια βορειοδυτικά του πάρκου».

Επαναλειτουργία του χώρου Green Park

“Tα κτήρια Κ1 και Κ2 αποτελούν τις εγκαταστάσεις του Green Park το οποίο σήμερα δεν λειτουργεί. Τα κτήρια αυτά έχουν κριθεί διατηρητέα, σύμφωνα με το ΦΕΚ 514/Δ/8-7-1999. Σε κάθε περίπτωση δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Διαχειριστικής Μελέτης και εξαιρούνται από την διαχείριση του Άλσους. Στα πλαίσια μιας προσπάθειας που αποβλέπει στην επαναλειτουργία του χώρου και στην αποκατάσταση των κτηρίων στην πρότερη μορφή τους, προτείνονται κάποιες επεμβάσεις οι οποίες όμως εστιάζονται στον υπαίθριο χώρο των κτηρίων Κ1, Κ2. Για το λόγο αυτό, οι προταθείσες παρεμβάσεις αποτελούν αντικείμενο της Διαχειριστικής μελέτης. Πιο συγκεκριμένα ο ακάλυπτος χώρος των παρεμβάσεων έχει εμβαδόν 2.764,78τ.μ. (εξαιρουμένων των δύο κτηρίων), ενώ το συνολικό εμβαδό της έκτασης ανέρχεται σε 3.237,15τ.μ. εάν συμπεριληφθούν και τα δύο κτήρια. Στον υπαίθριο χώρο προτείνονται η κατασκευή δύο πρόχειρων χώρων υγιεινής, η εγκατάσταση δύο καντινών – η μία τροχήλατη, η δημιουργία υδάτινης επιφάνειας και η τοποθέτηση ξύλινου deck. Το τελευταίο αποτελεί μια κινητή, προσωρινή κατασκευή, και κατά συνέπεια δεν θα έχει μόνιμες πακτώσεις στο έδαφος, θα μπορεί να απομακρυνθεί οποιαδήποτε στιγμή, η δε τοποθέτηση του ή η τυχόν απομάκρυνση δεν θα επιφέρει καμία αλλαγή στο φυσικό περιβάλλον. Κανένα δένδρο ή θάμνος δεν απομακρύνεται».

ΣΧΟΛΙΟ

Εδώ είναι… θολά τα πράγματα. Από τη μπερδεμένη περιγραφή προκύπτει το συμπέρασμα ότι δεν θα λειτουργήσει άμεσα το Green Park ως ένας ολοκληρωμένος χώρος ψυχαγωγίας, αλλά θα κατακερματιστεί ο υπαίθριος χώρος του σε δύο… καντίνες (?!) και μία υδάτινη επιφάνεια (?!). Υπήρχαν φήμες ότι ο εκμισθωτής του Green Park επιθυμούσε να δημιουργήσει πισίνα ή pool bar. Να είναι αυτό; (Επιφυλασσόμαστε να ερευνήσουμε περεταίρω το θέμα.)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:  Θέατρο Άλσος

«Ο προαύλιος χώρος του θεάτρου θα διαμορφωθεί με υπαίθρια κατασκευή έτσι ώστε να μπορούν να κινούνται με ευκολία οι επισκέπτες, συμβάλλοντας έτσι και στη λειτουργικότητα του χώρου. Επιπλέον στον ίδιο χώρο θα τοποθετηθεί υπαίθρια σκηνή και ξύλινη κατασκευή (τύπου πέργκολας), κατάλληλα αρχιτεκτονικά προσαρμοσμένη στο φυσικό περιβάλλον και στην φυσιογνωμία του Πάρκου».

ΣΧΟΛΙΟ

Έχει ήδη γίνει και δείχνει απόλυτα λειτουργικό.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:  Περίφραξη – Μαντρότοιχος

«Όσον αφορά το θέατρο, προτείνεται η μετατόπιση της περίφραξης νοτιότερα προκειμένου να ενσωματωθεί ο υφιστάμενος διάδρομος και η δενδροστοιχία στον περιφραγμένο χώρο, για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους επισκέπτες του θεάτρου. Η εν λόγω περίφραξη, σε συνδυασμό με φυτεύσεις, θα είναι αισθητά προσαρμοσμένη με τον περιβάλλοντα χώρο και θα εξασφαλίζει συνθήκες ηχομόνωσης προκειμένου να μην ενοχλείται η πανίδα του πάρκου. Ταυτόχρονα θεωρούμε ότι η εν λόγω περίφραξη θα πρέπει να προστατεύει, κατά το μέτρο του δυνατού, τις πρόχειρες κατασκευές π.χ την υπαίθρια σκηνή, αλλά και το πρόσφατα ανακαινισμένο κτήριο «Άλσος» από τυχόν φθορές ή βανδαλισμούς. Προτείνεται να γίνουν γραμμικές φυτεύσεις από θάμνους και αναρριχώμενα είδη εκατέρωθεν της περίφραξης για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και για τη μείωση του θορύβου. Επίσης προτείνεται η περίφραξη να φέρει εισόδους προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση από το κοινό στον περιβάλλοντα χώρο του «θεάτρου Άλσους Πεδίου Άρεως – Οικονομίδη»».

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:  Φωτισμός

«Κατά την διενέργεια αυτοψίας στο χώρο διακρίθηκε η ύπαρξη δικτύου φωτιστικών σωμάτων, κυρίως κατά μήκος των υφιστάμενων μονοπατιών, το οποίο στην πλειοψηφία του είναι σε καλή κατάσταση. Ορισμένα φωτιστικά σώματα χρήζουν εργασιών επισκευής και συντήρησης (αλλαγή λαμπτήρων κλπ). Συνεπώς προτείνεται η συντήρηση και η επισκευή του καθώς και η αντικατάσταση των κατεστραμμένων φωτιστικών στοιχείων. Νέες θέσεις εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων που προτείνονται έχουν σχέση με τον φωτισμό των εισόδων του θεάτρου. Πιο συγκεκριμένα προτείνονται:

• Δύο στήλες φωτισμού στο προτεινόμενο ξύλινο εκδοτήριο του θεάτρου

• Δύο στήλες φωτισμού στην προτεινόμενη κεντρική είσοδο στο θέατρο

• Τέσσερις στήλες φωτισμού, δύο σε κάθε είσοδο νότια του θεάτρου».

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:  Νέες φυτεύσεις

«Στο Πεδίο το υ Άρεως η φυόμενη βλάστηση δενδρώδη και θαμνώδη κρίνεται επαρκής. Υπάρχουν χώροι με πυκνή βλάστηση και ελεύθεροι χώροι μόνο με γκαζόν και αρωματικά φυτά ή ανθόφυτα. Επομένως δεν προτείνονται νέες φυτεύσεις παρά μόνο επανεγκαταστάσεις όσο αφορά τον χλοοτάπητα ή μονοετή ανθόφυτα ή αρωματικά φυτά. Όπου κριθεί απαραίτητο θα πραγματοποιηθούν αντικαταστάσεις ξεραμένων – νεκρών δένδρων και θάμνων ή αποτυχημένων φυτεύσεων. Οι μόνες φυτεύσεις που θα μπορούσαν να προταθούν είναι στο χώρο του γκαζόν που βρίσκεται στο νότιο όριο του θεάτρου και αυτές για να οριοθετήσουν τον χώρο έτσι ώστε να δυσκολεύουν την διέλευση των ζώων στον χώρο αυτό. Πιο συγκεκριμένα νότια και δυτικά του χώρου να γίνει μια σειρά γραμμικής φύτευσης δένδρων, μια σειρά φύτευσης θάμνων σε μορφή μπορντούρας και ίσως η τοποθέτηση μικρού ξύλινου κάγκελου έτσι ώστε να δυσκολεύει την συχνή διέλευση των ζώων. Το σημαντικότερο για την υφιστάμενη βλάστηση στο πεδίο του Άρεως και στο λόφο Εθνικής Αντιστάσεως (σ.σ. Λόφος Φινοπούλου) είναι η συντήρηση της. Η συντήρηση αφορά κλάδεμα δένδρων και θάμνων. Κοπή δένδρων ή θάμνων τα οποία μπορεί να είναι προσβεβλημένα από κάποια αρρώστια ή ακόμη και να έχουν νεκρωθεί. Σκάλισμα και βοτάνισμα στην βάση των δένδρων και θάμνων. Αφαίρεση ζιζανίων. Λίπανση φυτών και πότισμα. Τέλος στην περιοχή του θεάτρου όπου φύονται δένδρα ή θάμνοι τα οποία μπορεί να δημιουργούν πρόβλημά στην διέλευση των θεατών και κατ΄ έπεκταση στην σωστή και ιδανική ανάπτυξη των φυτών θα πρέπει να μεταφυτευτούν εντός του πάρκου σε θέσεις όπου θα υποδείξει η Υπηρεσία Πρασίνου».

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Από τη Διαχειριστική Μελέτη της Περιφέρειας Αττικής λείπουν ΚΕΦΑΛΑΙΩΔΕΙΣ προβλέψεις για τις υποδομές του Πεδίου του Άρεως και συγκεκριμένα:

  • Πότε θα αποκατασταθεί η λειτουργία του Ροδώνα.
  • Πότε θα αποκατασταθεί η λειτουργία της Υδάτινης Διαδρομής (Πλατάνια).
  • Πότε θα αποκατασταθεί η λειτουργία του Κεντρικού Σιντριβανιού («Γαρδένια»).
  • Πότε θα λειτουργήσουν τα κιόσκια της «Γαρεδένιας».
  • Πότε θα επισκευαστεί το στέγαστρο για τους συνταξιούχους στη «Γαρδένια».
  • Πότε θα λειτουργήσει το σιντριβάνι στο πλάτωμα του Άλσους Οικονομίδη.
  • Πότε θα λειτουργήσει το σύνολο των δημόσιων τουαλετών.
  • Πότε θα αφαιρεθούν οι κομμένοι κορμοί των φοινίκων, ώστε να αποκατασταθεί ένα αρμονικό φυσικό τοπίο.
  • Πότε θα αποκατασταθούν οι δημόσιες βρύσες για τους επισκέπτες που σήμερα παρουσιάζουν εικόνα εξαθλίωσης.
  • Και αρκετά ακόμα.
The following two tabs change content below.

Δημήτρης Καλαντζής

Γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στο κέντρο της Αθήνας. Σπούδασε δημοσιογραφία στο «Εργαστήρι» και Ελληνικό Πολιτισμό στο ΕΑΠ. Έχει δουλέψει σε εφημερίδες, ραδιοφωνικούς & τηλεοπτικούς σταθμούς και τώρα διερευνά τους κώδικες του διαδικτύου. Αγαπά τις ανθρώπινες ιστορίες και τις γάτες.

Comments

comments

Related Posts

Recent Posts