Ήθελαν να γκρεμίσουν το Άλσος και το Green Park!

του Δημήτρη Καλαντζή.

H προσπάθεια που κάνουν σήμερα κάποιοι για να μην επαναλειτουργήσουν βασικές και δημοφιλείς υποδομές του Πεδίου του Άρεως δεν είναι καινούργια. Στην πραγματικότητα ακολουθεί μια μακρά επιχείρηση -σε βάθος δεκαετίας- που στόχευε στο να… γκρεμιστούν τόσο το «Άλσος Οικονομίδη», όσο και το «Green Park». Το αίτημα κατεδάφισης έφτασε μέχρι και το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο έκρινε (με Πρόεδρο τον κ.Γ.Παπαγεωργίου και Εισηγητή τον κ.Αν. Σκούφαλο) ότι:

-«Το «Θέατρο Άλσους Πεδίου Άρεως – Οικονομίδη», το οποίο με την 102/24.7.1971 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 157) καθορίσθηκε ως χώρος όπου επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση λειτουργία δημοσίων θεαμάτων, διαμορφώθηκε κατά την αρχική δημιουργία του Πεδίου Άρεως, προοριζόμενο έκτοτε ως κυλικείο, εστιατόριο καθώς και κέντρο αναψυχής προς εξυπηρέτηση του κοινού. Η λειτουργία, μάλιστα, του χώρου αυτού, όπως έχει ειδικώς κριθεί (Σ.τ.Ε. 2568/1981), δικαιολογείται πλήρως εκ του γεγονότος ότι οι εγκαταστάσεις του, ούτε μεταβολή του προορισμού του Πεδίου Άρεως επιφέρουν ούτε παρακωλύουν ή αναιρούν την κοινή χρήση του. Με τα δεδομένα αυτά, η από 20.10.2008 αίτηση που υπέβαλαν οι αιτούντες για την κατεδάφιση του εν λόγω κτηρίου, το οποίο υφίστατο εξ αρχής στο Πάρκο και εξυπηρετεί, έκτοτε, τον προορισμό του, νομίμως απορρίφθηκε σιωπηρώς από τη Διοίκηση».

Για το αίτημα κατεδάφισης του «Green Park» το ΣτΕ αποφάσισε:

«Με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων (Δ’ 514/8.7.1999), χαρακτηρίσθηκε ως διατηρητέο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2α του ν. 1577/1985, το κτήριο «Green Park» εντός του Πεδίου Άρεως και καθορίσθηκαν ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης αυτού. Με την απόφαση αυτή, η οποία δεν προκύπτει ότι έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, ορίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή των επί μέρους αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών στοιχείων του κτηρίου, επιτρέπεται δε μόνον η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, η στατική ενίσχυση και η εσωτερική διαρρύθμιση, εφ’ όσον δεν θίγονται τα διατηρητέα στοιχεία του. Με τα δεδομένα αυτά, η από 20.10.2008 αίτηση που υπέβαλαν οι αιτούντες για την ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ του εν λόγω διατηρητέου κτηρίου εντός του Άλσους δεν θα μπορούσε να ικανοποιηθεί παρά μόνον μετά την τυχόν ανάκληση ή πράξης, με την οποία κηρύχθηκε διατηρητέο».

Οι κατεδαφίσεις αποτράπηκαν με αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι προσπάθειες όμως να τεθούν προσκόμματα στην επαναλειτουργία του Άλσους και του Green Park, που μόνο θετικά μπορούν να αποβούν στο να αποκτήσει ζωή το Πάρκο και όλη η γύρω περιοχή, απομακρύνοντας την εγκληματικότητα, το εμπόριο ναρκωτικών και την παραβατικότητα, συνεχίζονται…

The following two tabs change content below.

Δημήτρης Καλαντζής

Γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στο κέντρο της Αθήνας. Σπούδασε δημοσιογραφία στο «Εργαστήρι» και Ελληνικό Πολιτισμό στο ΕΑΠ. Έχει δουλέψει σε εφημερίδες, ραδιοφωνικούς & τηλεοπτικούς σταθμούς και τώρα διερευνά τους κώδικες του διαδικτύου. Αγαπά τις ανθρώπινες ιστορίες και τις γάτες.

Comments

comments

Related Posts

Recent Posts