Οδός Αντωνιάδου, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πρεζεμπόριο, ουσιοεξάρτηση

του Δημήτρη Καλαντζή.  «Η ουσιοεξάρτηση χαρακτηρίζεται από την καταναγκαστική αναζήτηση και λήψη κάποιας ψυχοτρόπου ουσίας (ουσίας που τροποποιεί την αντίληψη, το συναίσθημα, τη διάθεση και τη συμπεριφορά του ατόμου), την απώλεια αυτοελέγχου σε σχέση με τη λήψη της ουσίας, και την εμφάνιση αρνητικής συναισθηματικής κατάστασης όταν η πρόσβαση στην ουσία δεν είναι δυνατή, με αποτέλεσμα … Continue reading Οδός Αντωνιάδου, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πρεζεμπόριο, ουσιοεξάρτηση