Το ανάθεμα κατά Βενιζέλου στο Πεδίον του Άρεως

του Δημήτρη Καλαντζή. Αι Αθήναι χθες εξεχύθησαν εις μίαν απέραντον και μαινομένην θάλασσαν εις το Πολύγωνον. Και από τα έγκατα αυτής, ως υπό σεισμού συγκλονισθείσης και διανοιχθείσης, ανεδύθη αίφνης και υψώθη όρος μέγα και τρομερόν: ο Όλυμπος ενός αναθέματος!    Βρισκόμαστε στο 1916 και η Ελλάδα είναι βαθιά διχασμένη για μία ακόμα φορά. Ο Ελευθέριος … Continue reading Το ανάθεμα κατά Βενιζέλου στο Πεδίον του Άρεως